Deutschland England Bulgarien Rumänien Ungarn Polen Slowakei Tschechien
Headhunter Osteuropa

Nikoli přechodné zaměstnání, ale kariéra & nabídky pracovních míst na pozici lékaře v Německu

Vážená uchazečko, vážený uchazeči!

Jménem společnosti SCHERL & PARTNER bychom Vás chtěli srdečně přivítat a poděkovat Vám za návštěvu naší webové stránky www.fachpersonal-medizin.de.

Na tomto místě bychom se Vám chtěli krátce představit také ve Vašem rodném jazyce.

Tak jako u nás, i u našich zadavatelů je vše založeno na dlouhodobé bázi. Nejedná se proto u našich mandantů o přechodné zaměstnání, nýbrž o stabilní a zajímavé pracovní místo na uznávané a seriózní klinice, resp. v uznávané a seriózní nemocnici v Německu s odpovídajícími možnostmi kariérního růstu a dalšího vzdělávání.

Efektivní personální poradenství, právě v lékařství, žije z přímého mezilidského kontaktu. To platí zvláště tehdy, když jde o obsazení odborných a vedoucích pozic v oblasti lékařství, kde vedle profesionálních schopností je zapotřebí také určitých charakterových vlastností pro trvalou, úspěšnou spolupráci.

Na základě tohoto přesvědčení společnost SCHERL & PARTNER, založená v roce 1997, od roku 2002 prokazatelně jako první německá personálně poradenská firma poskytuje poradenství a zprostředkovává zaměstnání lékařů z východní Evropy v nemocnicích a klinikách v Německu. Hlavními oblastmi naší působnosti jsou Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Česko, Slovensko a Pobaltí.

Jelikož naši zákazníci (nemocnice, kliniky a jiná lékařská zařízení) hledají lékaře s dobrou znalostí německého jazyka, je Vám náš portál pro uchazeče na stránkách

http://www.fachpersonal-medizin.de/de/stellenmarkt-aerzte/vermittlung-medizin.html

a naše burza práce na stránkách

http://www.fachpersonal-medizin.de/de/stellenmarkt-aerzte/aktuelle-stellenangebote.html

k dispozici v německé verzi.

Prosíme Vás o respektování této okolnosti.

Vaše cesta k cíli – jako lékař do Německa krok za krokem

Zašlete nám svou věrohodnou žádost o místo (podrobný životopis ve formátu Word (.doc) s naskenovanou fotografií a průvodním dopisem, avšak bez kopií diplomů, osvědčení atd.) v německém jazyce na adresu info(at)scherl-partner.com a rovněž na adresu consulting(at)scherl-partner.com

Po obdržení Vašich podkladů v německém jazyce Vás budeme obratem kontaktovat a případně s Vámi domluvíme termín prvního osobního pohovoru v hlavním městě Vaší země. Předpokladem pro to je Vaše dostatečná znalost němčiny (v Goethe-Institutu úroveň B1). Předem od nás obdržíte emailem také podrobný popis pracovních pozic včetně požadovaného profilu našeho zadavatele.

Vaši žádost o místo samozřejmě nebudeme bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu předávat našim zadavatelům resp. třetím osobám, a to ani v anonymní podobě! S Vašimi podklady a údaji zacházíme absolutně důvěrně a diskrétně – v protikladu k mnoha jiným agenturám nepřeposíláme Vaše podklady dále jako podomní obchodníci!

Nechcete-li použít náš formulář, můžete nám zaslat kompletní podklady své žádosti rovněž emailem či poštou do naší centrály v Praze. Její poštovní adresa je: SCHERL & PARTNER, ul. Karmelitská 18,

CZ-118 00 Praha 1 (Malá Strana), Česká republika.

Máte tu velkou výhodu, že SCHERL & PARTNER Vás kromě toho bude aktivně podporovat při hledání nového pracovního místa i v úředním schvalovacím řízení (aprobace, profesní povolení atd.).

Naše služby pro Vás samozřejmě nejsou spojeny s žádnými náklady či smluvními závazky, a to ani při úspěšném zprostředkování.

Vaše výhody při spolupráci se SCHERL & PARTNER:

- SCHERL & PARTNER je německá, nikoli východoevropská firma.

- Náš způsob práce, jednání a zacházení s uchazeči a lékaři se proto v pozitivním smyslu velmi liší od mnoha východoevropských agentur.

- Profesionalita u nás není pouze prázdným heslem, ale je také praktikována.

- Přebíráme veškeré náklady (letenka, nocleh v hotelu) za přijímací pohovor v Německu.

- Známe schvalovací řízení v jednotlivých spolkových zemích Německa a můžeme Vám poskytnout účinnou podporu při získání aprobace a profesního povolení.

- Vhodným a motivovaným uchazečům, kteří disponují pouze jazykovým diplomem úrovně B1, v řadě případů uhradíme náklady včetně ubytování za dvouměsíční intenzivní jazykový kurz (20 hodin týdně) konaný v Berlíně, aby mohli před nástupem do zaměstnání získat v Německu jazykový diplom úrovně B2.

- My ve společnosti SCHERL & PARTNER známe naše zadavatele osobně, samozřejmě také příslušné vedoucí a vrchní lékaře. Můžeme tak pro Vás hledat takovou nemocnici a takového vedoucího resp. vrchního lékaře, o kterém si myslíme, že s ním naleznete společnou řeč.

- Je samozřejmostí, že SCHERL & PARTNER nepožaduje od kandidátů a lékařů žádné odškodnění za poskytnuté služby. To je kodex cti a tím se rovněž odlišujeme od jiných agentur.

Rádi bychom Vás také požádali o registraci v našem portálu uchazečů. Tím se Vám nabízí možnost sdělit nám podrobně údaje o svých kariérních cílech a profesních přáních.

Uchazeči s němčinou jakožto cizím jazykem se registrují a ucházejí o zaměstnání na:

http://www.fachpersonal-medizin.de/de/stellenmarkt-aerzte/bewerbungsformular.html

Uchazeči s angličtinou jakožto cizím jazykem se registrují a ucházejí o zaměstnání na:

http://www.fachpersonal-medizin.de/en/stellenmarkt-aerzte/bewerbungsformular.html

Nezasílejte nám prosím žádné diplomy, osvědčení, kopie doporučení a tak dále.

Na začátku je důležitý kromě registrace v první řadě Váš věrohodný životopis, doprovázený přesvědčivým průvodním/motivačním dopisem. Svůj životopis spolu s motivačním dopisem nám můžete zaslat také zvlášť emailem (na: info(at)scherl-partner.com). Sdělte nám nejen své silné stránky, ale řekněte nám také, co si jako lékař konkrétně přejete a představujete!

Informujte nás prosím také o těchto skutečnostech:

  1. Vaše jazyková úroveň němčiny
  2. Jakou odbornou lékařskou specializací disponujete?
  3. V jakém směru byste chtěl/a absolvovat odbornou lékařskou specializaci resp. další vzdělávání?

Pro telefonické dotazy jsme Vám rádi a kdykoli k dispozici prostřednictvím naší centrály v Praze na tel. +420-724-205 616 nebo v Německu na tel. +49-921-150 91 83.

Další informace v německém a anglickém jazyce o společnosti SCHERL & PARTNER a o našem způsobu práce a jednání naleznete také v obou našich internetových prezentacích na www.scherl-partner.com a www.evropa.info.

Ujišťujeme Vás, že pracujeme kompetentně, velmi diskrétně, důvěryhodně a k naprosté spokojenosti všech zúčastněných, neboť úspěch zavazuje.

Za to ručíme a těšíme se na Vaši žádost o místo.

SCHERL & PARTNER

Vaše čestné a kompetentní kariérní poradenství & personální zprostředkování pro odborné a asistující lékaře z celé východní Evropy a Německa