Deutschland England Bulgarien Rumänien Ungarn Polen Slowakei Tschechien
Headhunter Osteuropa

Nie džob, ale kariéra & ponuky pracovných miest pre lekára v Nemecku

Vážená uchádzačka, vážený uchádzač!

Dovoľte, aby sme Vás v mene SCHERL & PARTNER srdečne privítali na našej stránke www.fachpersonal-medizin.de a zaďakovali sa Vám za Vašu návštevu našej stránky.

Na tomto mieste by sme sa Vám chceli stručne predstaviť aj vo Vašom materinskom jazyku.

U nás i u našich zadávateľov je všetko dlhodobo plánované a preto nenájdete u našich mandantov nejaký džob, ale stabilné a zaujímavé pracovné miesto na uznávanej a serióznej klinike resp.v uznávanej a serióznej nemocnici v Nemecku s príslušnými možnosťami budovania kariéry a ďalšieho vzdelávania.

Efektívne personálne poradenstvo, a to práve v oblasti medicíny, žije z priameho ľudského kontaktu. To platí predovšetkým vtedy, keď ide o obsadenie odborných a vedúcich pozícií v oblasti medicíny, kde popri profesionálnych schopnostiach pôsobia ako faktory trvalej a úspešnej spolupráce aj charakterové vlastnosti.

Na báze tohto presvedčenia spoločnosť SCHERL & PARTNER, založená v roku 1997, radí a sprostredkuje od roku 2002 preukázateľne ako prvý nemecký podnik personálneho poradenstva aj lekárov z Východnej Európy do nemocníc a kliník v Nemecku. Regionálnymi ťažiskami našej činnosti sú Bulharsko, Rumunsko, Poľsko, Česko, Slovensko a Pobaltské krajiny.

Na základe skutočnosti, že naši zákazníci (nemocnice, kliniky a iné zdravotnícke zariadenia) hľadajú lekárov s dobrými znalosťami nemčiny, je Vám tomu zodpovedajúc k dispozícii náš portál uchádzačov o miesto na

http://www.fachpersonal-medizin.de/de/stellenmarkt-aerzte/vermittlung-medizin.html

a naša burza pracovných miest na

http://www.fachpersonal-medizin.de/de/stellenmarkt-aerzte/aktuelle-stellenangebote.html

v nemeckej verzii.

Chceli by sme Vás požiadať, aby ste túto okolnosť rešpektovali.

Vaša cesta k cieľu – krok za krokom ako lekár do Nemecka

Pošlite nám Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania s dobrou vypovedacou schopnosťou (podrobný životopis vo formáte Word (.doc) s naskenovanou fotografiou a motivačný list, avšak bez kópií diplomov, vysvedčení atď.) v nemeckom jazyku na info(at)scherl-partner.com a takisto na consulting(at)scherl-partner.com

Po obdržaní Vašich podkladov žiadosti o prijatie do zamestnania v nemeckom jazyku sa s Vami obratom skontaktujeme a eventuálne dohodneme s Vami termín prvého osobného pohovoru v hlavnom meste Vašej krajiny. Predpokladom pre toto je, že máte dobré znalosti nemčiny (Goethe-Institut stupeň B1). Predbežne dostanete od nás e-mailom aj podrobný popis pracovného miesta vrátane požadovaného profilu uchádzača od nášho zadávateľa.

Samozrejme, že Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania nepostúpime bez Vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu našim zadávateľom resp tretím osobám, ani v anonymizovanej forme! K Vašim podkladom a údajom pristupujeme absolútne dôverne a diskrétne – na rozdiel od mnohých iných agentúr nepodávame Vaše podklady ďalej ako nejakí podomoví obchodníci!

Ak nechcete použiť náš formulár, rovnako sa budeme tešiť zo zaslania Vašich kompletných podkladov k žiadosti o prijatie do zamestnania e-mailom alebo poštou na adresu našej hlavnej kancelárie v Prahe. Poštová adresa: SCHERL & PARTNER, ul. Karmelitska, 18, CZ-118 00 Praha 1 (Malá Strana), Česká republika.

Máte veľkú výhodu, že SCHERL & PARTNER Vás okrem toho aktívne podporuje tak pri hľadaní nového miesta ako aj pri povoľovacom konaní na úradoch (aprobácia, povolenie vykonávať povolanie, atď.).

Naše výkony pre Vás samozrejme nie sú spojené so žiadnymi nákladmi či zmluvnými záväzkami, ani v prípade úspešného sprostredkovania.

Vaše výhody pri spolupráci so SCHERL & PARTNER:

- SCHERL & PARTNER je nemecký a nie východoeurópsky podnik.

- Náš spôsob práce a konania a styk s uchádzačmi o zamestnanie a lekármi sa preto v kladnom zmysle výrazne odlišujú od mnohých východoeurópskych agentúr.

- Profesionalita u nás nie je len na papieri, ale sa aj praktizuje.

- Hradíme kompletné náklady (letenka, nocľah v hoteli) prijímacieho pohovoru v Nemecku.

- Poznáme povoľovacie konanie v jednotlivých spolkových krajinách v Nemecku a sme schopní Vám výdatne pomôcť pri aprobácii a povolení vykonávať povolanie.

- Vhodným a motivovaným uchádzačom o zamestnanie, ktorí majú len jazykový diplom B1, budú v mnohých prípadoch financované náklady vrátane ubytovania na 2-mesačný intenzívny jazykový kurz (20 hod. týždenne) v Berlíne, aby v Nemecku pred nastúpením do práce získali jazykový diplom B2.

- My v spoločnosti SCHERL & PARTNER poznáme našich zadávateľov osobne, samozrejme aj príslušných primárov a šéflekárov. Takto môžeme pre Vás hľadať nemocnicu a šéflekára resp. primára, o ktorom si myslíme, že nájdete spoločnú reč.

- Rozumie sa samo sebou, že SCHERL & PARTNER od kandidátov a lekárov nepožaduje za vykonané služby žiadne odškodnenie. To je kódex cti a aj to nás odlišuje od iných agentúr.

Radi by sme Vás tiež požiadali, aby ste sa zaregistrovali na našom portáli uchádzačov o zamestnanie. Týmto sa Vám núka možnosť, aby ste nám oznámili podrobné údaje o Vašich kariérnych cieľoch a želaniach týkajúcich sa Vášho povolania.

Uchádzači o zamestnanie s nemčinou ako cudzím jazykom sa registrujú a uchádzajú na:

http://www.fachpersonal-medizin.de/de/stellenmarkt-aerzte/bewerbungsformular.html

Uchádzači o zamestnanie s angličtinou ako cudzím jazykom sa registrujú a uchádzajú na:

http://www.fachpersonal-medizin.de/en/stellenmarkt-aerzte/bewerbungsformular.html

Prosím nezasielajte ani neprikladajte vysvedčenia, diplomy, kópie odporúčacích listov a podobne.

Na začiatku je popri registrácii dôležitý v prvom rade Váš životopis s dobrou vypovedacou schopnosťou, sprevádzaný presvedčivým motivačným listom. Váš životopis s motivačným listom nám môžete samozrejme poslať aj osobitne e-mailom (na: info(at)scherl-partner.com). Oznámte nám nielen Vaše silné stránky, ale povedzte nám tiež, čo si ako lekár konkrétne želáte a predstavujete!

Informujte nás prosím aj o nasledovných bodoch:

  1. Úroveň Vašich znalostí nemeckého jazyka
  2. Akú špecializáciu máte ako odborný lekár?
  3. V akom smere by ste sa chceli špecializovať ako odborný lekár resp. sa ďalej vzdelávať?

Pre telefonické dotazy sme Vám radi a v každom čas k dispozícii v našej hlavnej kancelárii v Prahe na +420-724-205 616 alebo v Nemecku na +49-921-150 91 83.

Ďalšie informácie v nemeckom a anglickom jazyku o SCHERL & PARTNER a našom spôsobe práce a konania nájdete aj na našich dvoch prezentáciách na internete na www.scherl-partner.com a www.evropa.info .

Uisťujeme Vás, že pracujeme kompetentne, veľmi diskrétne, dôverne a k maximálnej spokojnosti všetkých zúčastnených, lebo úspech zaväzuje.

Za tým si stojíme a tešíme sa na Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania.

SCHERL & PARTNER

Vaše férové a kompetentné kariérne poradenstvo & personálne sprostredkovanie pre odborných lekárov a asistenčných lekárov z celej Východnej Európy a Nemecka