Deutschland England Bulgarien Rumänien Ungarn Polen Slowakei Tschechien
Headhunter Osteuropa

Не просто работа, а кариера & предложения за работа за лекари в Германия

Многоуважаеми кандидатки, многоуважаеми кандидати!

От името на SCHERL & PARTNER най-сърдечно Ви каним да посетите нашата Интернет страница www.fachpersonal-medizin.de и предварително Ви благодарим за това посещение.

На това място бихме искали да се представим накратко на Вашия майчин език.

Както при нас така и при нашите възложители всичко е подготвено в дългосрочен план, затова при нашите доверители Вие ще намерите не само работа, а стабилно и интересно работно място в утвърдена и сериозна клиника или утвърдена и сериозна болница в Германия със съответните възможности за кариера и повишаване на квалификацията.

Ефективните консултации по кадрови въпроси, точно в областта на медицината, зависят от директните контакти между хората. Това важи особено тогава, когато става въпрос за разпределяне на позиции за специалисти по медицина и ръководни медицински кадри, при което наред с професионалните умения фактори за дългосрочно, успешно сътрудничество са и качествата на характера.

Въз основа на това убеждение фирма SCHERL & PARTNER, основана през 1997 г., утвърдила се като първата немска фирма, занимаваща се с консултации по кадрови въпроси, от 2002 г. насам консултира и посредничи на лекари от Източна Европа за намиране на работа в болници и клиники в Германия. Регионални акценти на нашата дейност са България, Румъния, Полша, Чехия, Словакия и прибалтийските държави.

Поради факта, че нашите клиенти (болници, клиники и други медицински заведения) търсят лекари с добри познания по немски език, нашият портал за кандидатстване на

http://www.fachpersonal-medizin.de/de/stellenmarkt-aerzte/vermittlung-medizin.html

и нашата борса за работни места на

http://www.fachpersonal-medizin.de/de/stellenmarkt-aerzte/aktuelle-stellenangebote.html

са на Ваше разположение съответно в немската си версия.

Молим да уважите това обстоятелство.

Вашият път към целта – Стъпка по стъпка като лекар в Германия

Изпратете ни Вашата убедителна кандидатура (подробна автобиография във формат на Word (.doc) със сканирана снимка и придружително писмо, но без копия на дипломи, сертификати и т.н.) на немски език на info(at)scherl-partner.com и също на consulting(at)scherl-partner.com

След постъпване на документите за Вашата кандидатура на немски език, ние незабавно ще се свържем с Вас и евентуално ще уговорим среща за един първи личен разговор в столицата на Вашата родна страна. Предпоставка за това е Вие да притежавате достатъчни познания по немски език (Степен B1 на Гьоте Институт). Вие предварително ще получите от нас по електронна поща подробно описание на работното место, включително и изискванията към квалификацията от нашия възложител.

Разбира се, без Вашето предварително изрично съгласие, ние няма да предоставим Вашата кандидатура на нашия възложител или на трети лица, дори и в анонимна форма! Ние ще обработим Вашите документи и данни абсолютно поверително и дискретно – няма да постъпим с тях, както правият много други агенции, като амбулантни търговци!

Ако не желаете да използвате нашия формуляр, бихме се радвали също да ни изпратите комплекта документи за Вашата кандидатура по електронна поща или по пощата в нашия главен офис в Прага. Пощенски адрес: SCHERL & PARTNER, ul. Karmelitska, 18, CZ-118 00 Prag 1 (Mala Strana), Чешка Република.

Вие ще се възползвате от голямото предимство, че освен всичко останало SCHERL & PARTNER ще Ви подкрепи активно при търсенето на ново работно място а също и при официалната процедура за издаване на разрешителни (апробация като лекар, разрешение за упражняване на професия и т.н.).

Разбира се, нашите услуги не са свързани с разходи или договорни задължения за Вас, дори и при успешно посредничество.

Вашите предимства при сътрудничество с SCHERL & PARTNER:

• SCHERL & PARTNER е немска, а не източноевропейска фирма.

• Поради това нашият начин на работа, методите ни на действие и общуването ни с кандидатите и лекарите се отличават в положителен смисъл от тези на много източноевропейски агенции.

• При нас професионализмът не е само на хартия, а е реалност.

• Ние поемаме всички разходи (самолетен билет, настаняване в хотел) за интервюто за представяне в Германия.

• Ние сме запознати с процедурата за издаване на разрешителни в отделните провинции в Германия и можем да Ви подкрепим активно при получаването на апробация като лекар и разрешение за упражняване на професия.

• Подходящите и мотивирани кандидати, които разполагат само със сертификат за езикови умения B1, в много случаи получават финансиране на разходите включително и квартира за 2-месечен интензивен езиков курс (20 часа седмично) в Берлин, за да придобият сертификат за езикови умения В2 преди започване на работа.

• Ние от SCHERL & PARTNER познаваме лично нашите възложители, разбира се и отговарящите завеждащи лекари и главни лекари. Така ние можем да открием за Вас болницата и завеждащия или главен лекар, с когото мислим, че ще можете да намерите общ език.

• От само себе си се разбира, че SCHERL & PARTNER не изисква никакво обезщетение за предоставените услуги от кандидатите и лекарите. Това е нашият етичен кодекс, който също ни отличава от други агенции.

Също така най-учтиво Ви молим да се регистрирате на нашия портал за кандидатстване. Така имате възможност да посочите подробни данни за Вашите цели в кариерата и за Вашите професионални желания.

Кандидатите с немски като чужд език се регистрират и кандидатстват на:

http://www.fachpersonal-medizin.de/de/stellenmarkt-aerzte/bewerbungsformular.html

Кандидатите с английски като чужд език се регистрират и кандидатстват на:

http://www.fachpersonal-medizin.de/en/stellenmarkt-aerzte/bewerbungsformular.html

Молим Ви да се въздържате от изпращане или добавяне на дипломи, сертификати, копия на препоръчителни писма и така нататък.

В началото наред с регистрацията на първо място са важни Вашата съдържателна автобиография, придружена от убедително придружително/мотивационно писмо. Отделно можете да ни изпратите Вашата автобиография с мотивационно писмо и по електронна поща (на: info(at)scherl-partner.com). Съобщете ни не само за Вашите силни страни, а също и за това, какви са Вашите конкретни желания и представи като лекар!

Моля също да ни информирате и по следните въпроси:

1. Какво е Вашето езиково ниво по немски език?

2. Каква специализация като лекар специалист притежавате?

3. В каква насока желаете да специализирате или да повишите квалификацията си като лекар?

Ние сме на Ваше разположение за телефонни запитвания по всяко време в нашия главен офис в Прага на тел. +420-724-205 616 или в Германия на тел. +49-921-150 91 83.

Повече информация на немски или английски език за SCHERL & PARTNER, нашия начин на работа и методите ни на действие ще намерите в нашите две презентации в Интернет на www.scherl-partner.com и www.evropa.info.

Бъдете уверени, че ние работим компетентно, много дискретно, поверително и за всеобщото задоволство на всички участници, тъй като успехът ни свързва.

Ние Ви гарантираме това и ще се радваме да получим Вашата кандидатура.

SCHERL & PARTNER

Вашият почтен и компетентен съветник по въпроси на кариерата & посредничество за намиране на работа на лекари-специалисти и помощник-лекари от цяла Източна Европа и Германия