Deutschland England Bulgarien Rumänien Ungarn Polen Slowakei Tschechien
Headhunter Osteuropa

Nie oferujemy tymczasowego zajęcia, lecz karierę i pracę w zawodzie lekarza w Niemczech

Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze!

W imieniu SCHERL & PARTNER serdecznie witamy na naszej stronie www.fachpersonal-medizin.de i dziękujemy za odwiedziny.

W tym miejscu chcielibyśmy się krótko przedstawić w Państwa ojczystym języku.

Zarówno my, jak i nasi zleceniodawcy, działamy długoterminowo i dlatego u naszych klientów nie znajdą Państwo tymczasowego zajęcia, lecz stałe i interesujące miejsce pracy w renomowanej i poważnej klinice lub szpitalu w Niemczech z możliwością zrobienia kariery i dalszego kształcenia.

Efektywne doradztwo personalne, zwłaszcza w medycynie, bazuje na bezpośrednich kontaktach międzyludzkich. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o obsadzenie specjalistycznych i kierowniczych stanowisk pracy w placówkach medycznych, gdzie oprócz umiejętności zawodowych liczą się również cechy charakteru, jako czynniki mające wpływ na długotrwałą, udaną współpracę.

W oparciu o takie przekonanie agencja SCHERL & PARTNER, powstała w 1997 r., od 2002 r. jako de facto pierwsza niemiecka agencja doradztwa personalnego prowadzi doradztwo i pośrednictwo w zakresie rekrutacji do pracy w szpitalach i klinikach w Niemczech również lekarzy z Europy Wschodniej. Nasza działalność regionalnie koncentruje się na Bułgarii, Rumunii, Polsce, Czechach, Słowacji i krajach bałtyckich.

Ze względu na fakt, że nasi klienci (szpitale, kliniki i inne placówki medyczne) poszukują lekarzy z dobrą znajomością języka niemieckiego, nasz portal dla kandydatów do pracy:

http://www.fachpersonal-medizin.de/de/stellenmarkt-aerzte/vermittlung-medizin.html

i nasza giełda pracy:

http://www.fachpersonal-medizin.de/de/stellenmarkt-aerzte/aktuelle-stellenangebote.html,

które oddajemy do Państwa dyspozycji, są w języku niemieckim.

Prosimy o zrozumienie i akceptację tego stanu rzeczy.

Droga do celu - jak krok po kroku zostać lekarzem w Niemczech

Proszę przesłać nam na adres info(at)scherl-partner.com oraz consulting(at)scherl-partner.com odpowiednie dokumenty aplikacyjne (szczegółowy życiorys w formacie Word (.doc) z zeskanowanym zdjęciem i list motywacyjny, ale bez kopii dyplomów, świadectw itd.) w języku niemieckim.

Po otrzymaniu Państwa dokumentów aplikacyjnych w języku niemieckim niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy i ewentualnie ustalimy termin pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w stolicy Państwa kraju rodzinnego. Jej warunkiem jest dostateczna znajomość języka niemieckiego (certyfikat Goethe-Institut, poziom B1). Wcześniej otrzymają Państwo od nas mailem szczegółowy opis stanowiska pracy łącznie z profilem kandydata wymaganym przez naszego zleceniodawcę.

Oczywiście bez Państwa wyraźnej, wcześniejszej zgody nie prześlemy Państwa dokumentów aplikacyjnych naszym zleceniodawcom lub osobom trzecim, nawet w formie anonimowej! Dokumenty aplikacyjne i dane osobowe kandydatów do pracy traktujemy całkowicie poufnie i z dyskrecją - w odróżnieniu od wielu innych agencji nie postępujemy jak handlarze towarem i nie rozpowszechniamy tych danych!

Jeśli nie zechcą Państwo skorzystać z naszego formularza, to prosimy o przesłanie kompletnych dokumentów aplikacyjnych mailem lub pocztą do naszego biura głównego w Pradze na adres: SCHERL & PARTNER, ul. Karmelitska, 18, CZ-118 00 Prag 1 (Mala Strana), Tschechische Republik.

Dużą zaletą współpracy z nami jest fakt, że SCHERL & PARTNER udzieli Państwu pomocy zarówno w poszukiwaniu nowego miejsca pracy, jak i w postępowaniu urzędowym w sprawie o wydanie potrzebnych zezwoleń (dopuszczenie do wykonywania zawodu lekarza (Approbation), zezwolenie na wykonywanie zawodu (Berufserlaubnis) itd.).

Nasze usługi oczywiście nie wiążą się dla Państwa z żadnymi kosztami lub zobowiązaniami umownymi, również w przypadku, gdy rekrutacja zakończy się sukcesem.

Korzyści ze współpracy z SCHERL & PARTNER:

- SCHERL & PARTNER to firma niemiecka, a nie wschodnioeuropejska.

- Nasze metody pracy i postępowania oraz sposób traktowania kandydatów do pracy i lekarzy odróżniają nas bardzo pozytywnie od metod przyjętych w wielu agencjach wschodnioeuropejskich.

- Profesjonalizm to u nas nie tylko hasło na papierze, lecz również praktyka dnia codziennego.

- Pokrywamy pełne koszty rozmowy kwalifikacyjnej w Niemczech (bilet lotniczy, nocleg w hotelu).

- Znamy zasady postępowania w sprawie o wydanie potrzebnych zezwoleń obowiązujące w poszczególnych krajach związkowych w Niemczech i możemy Państwu skutecznie pomóc w uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza.

- Odpowiedni i zmotywowani kandydaci, którzy posiadają tylko certyfikat językowy Sprachdiplom B1, w wielu przypadkach mogą liczyć na w pełni sfinansowany (łącznie z kosztami noclegów), 2-miesięczny intensywny kurs językowy (20 godz. tygodniowo) w Berlinie, po to, żeby przed rozpoczęciem pracy uzyskali oni w Niemczech certyfikat językowy Sprachdiplom B2.

- W SCHERL & PARTNER znamy naszych zleceniodawców oraz lekarzy naczelnych i ordynatorów osobiście. Dzięki temu możemy dla Państwa znaleźć szpital i lekarza naczelnego lub ordynatora, z którym, jak sądzimy, znajdą Państwo wspólny język.

- Rozumie się samo przez się, że SCHERL & PARTNER nie wymaga od kandydatów do pracy i lekarzy żadnej rekompensaty za swoje usługi. To nasz kodeks honorowy i również to różni nas od innych agencji.

Chcielibyśmy Państwa również prosić o zarejestrowanie się na naszym portalu dla kandydatów do pracy. Da to Państwu możliwość udzielenia nam szczegółowych informacji o Państwa celach kariery i oczekiwaniach zawodowych.

Kandydaci do pracy ze znajomością języka niemieckiego jako języka obcego rejestrują się i aplikują pod adresem:

http://www.fachpersonal-medizin.de/de/stellenmarkt-aerzte/bewerbungsformular.html

Kandydaci do pracy ze znajomością języka angielskiego jako języka obcego rejestrują się i aplikują pod adresem:

http://www.fachpersonal-medizin.de/en/stellenmarkt-aerzte/bewerbungsformular.html

Prosimy o nieprzysyłanie świadectw, dyplomów, kopii listów polecających i tak dalej.

Na początek oprócz rejestracji liczy się przede wszystkim Państwa szczegółowy życiorys wraz z przekonującym listem motywacyjnym. Swój życiorys z listem motywacyjnym mogą nam Państwo przesłać również osobnym mailem ( info(at)scherl-partner.com). Prosimy o informacje dotyczące nie tyko Państwa mocnych stron, lecz również Państwa konkretnych życzeń i wyobrażeń zawodowych.

Prosimy o następujące informacje:

  1. Jaki jest Państwa poziom znajomości języka niemieckiego?
  2. Jaką mają Państwo specjalizację lekarską?
  3. Jaką specjalizację lekarską chcieliby Państwo zrobić lub jakie mają Państwo życzenia odnośnie dalszego kształcenia?

W razie pytań telefonicznych pozostajemy zawsze do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: +420-724-205 616 (biuro główne w Pradze) lub +49-921-150 91 83 (biuro w Niemczech).

Dalsze informacje w języku niemieckim i angielskim o firmie SCHERL & PARTNER oraz jej metodach działania i postępowania znajdą Państwo w obu naszych prezentacjach w internecie pod adresem www.scherl-partner.com i www.evropa.info.

Zapewniamy Państwa, że jesteśmy kompetentnym, bardzo dyskretnym i godnym zaufania partnerem i działamy w celu osiągnięcia pełnej satysfakcji wszystkich zainteresowanych, ponieważ sukces zobowiązuje.

Ręczymy za to i czekamy na Państwa zgłoszenie.

SCHERL & PARTNER

Uczciwe i kompetentne doradztwo kariery & pośrednictwo personalne dla lekarzy specjalistów i lekarzy asystentów z całej Europy Wschodniej i Niemiec